Online First

July 28, 2021

July 19, 2021

July 06, 2021

July 05, 2021

July 02, 2021

July 01, 2021

June 30, 2021

June 28, 2021

June 23, 2021

June 22, 2021

June 16, 2021

June 15, 2021

June 14, 2021

  • Workplace
    Elevated Alu retroelement copy number among workers exposed to diesel engine exhaust
    Jason Y.Y. Wong, Richard Cawthon, Yufei Dai, Roel Vermeulen, Bryan A. Bassig, Wei Hu, Huawei Duan, Yong Niu, George S. Downward, Shuguang Leng, Bu-Tian Ji, Wei Fu, Jun Xu, Kees Meliefste, Baosen Zhou, Jufang Yang, Dianzhi Ren, Meng Ye, Xiaowei Jia, Tao Meng, Ping Bin, H. Dean Hosgood, III, Debra T. Silverman, Nathaniel Rothman, Yuxin Zheng, Qing Lan

June 09, 2021

May 26, 2021

May 25, 2021

May 11, 2021

May 10, 2021

April 28, 2021

April 26, 2021

April 19, 2021

April 14, 2021

March 31, 2021

March 18, 2021

March 03, 2021

February 24, 2021

February 22, 2021

January 27, 2021

January 22, 2021

December 30, 2020